Velkommen til årsmøte 23.februar 2023
kl. 18 på Sirma grendehus

Saksliste Årsmøte 23.02.2023

Årsmelding 2022

Revisorrapport signert

Styrets forslag på budsjett

Styrets forslag på organisasjonsplan

Valgkomiteens innstilling

 

 

Årsmøtet er på grendehuset i Sirma, og det er også mulig å delta digitalt

for digital deltakelse send påmelding til: sirmaidrettslag@hotmail.com

Alle som deltar i årsmøtet, også digitalt, er med i trekningen av vår nye, flotte Sirbmá-dunjakke. 

Etter endt årsmøte trekkes idrettslagets lotteri 2022/-23 og publiseres her