Trygge rammer

Idrettens visjon er i idrettsglede for alle, og i hht formålet skal alle mennesker gis mulighet til å utøve idrett ut fra sine ønsker og behov, og uten å bli utsatt for usaklig eller uforholdsmessig forskjellsbehandling (§ 1-2 i NIFs lov).

Idretten skal på alle nivåer praktisere nulltoleranse for enhver form for diskriminering og trakassering. Nulltoleranse betyr at det alltid skal følge en reaksjon.

Sirbmá-Sirma IL følger NIFs veiledere/rettleier for håndtering av seksuell trakassering og overgrep, for håndtering av rasisme og diskriminering samt håndtering av vold og trusler.

I styret har leder Monica Balto Anti (tlf. 41264148, sirmaidrettslag@hotmail.com) og nestleder Agnar Varsi (tlf. 47652864, agvarsi@hotmail.com) ansvaret for håndtering av disse sakene. 

(vedtatt i styret, sak 05/21, 15.01.21, oppd. 19.01.21)