Personvern/GDPR

For oss som idrettslag gjelder følgende (utdrag fra veileder fra NIF, vedtatt 20.12.17):

”Norges Idrettsforbund og tilknyttede organisasjonsledd kan innhente og bruke slike opplysninger med hjemmel i «medlemsavtalen». Det betyr at når en person blir medlem i idretten har idretten lovlig grunnlag for registrering og behandling av nødvendige personopplysninger.”

 

”Dersom personen har oppgitt mobiltelefonnummer/e-postadresse, er dette å anse som et samtykke til at organisasjonsleddet kan kontakte vedkommende per e-post og SMS med bakgrunn i medlemsavtalen. ”

 

PERSONVERNERKLÆRING

Personvern, nettbasert behandling av personopplysninger

Denne personvernerklæringen gjelder for Sirbmá-Sirma IL (organisasjonsnummer 983 344 399). Sirma IL er ansvarlig for lagring og behandling av personopplysninger som samles inn på nettsiden www.sirbma.no og i andre medlemssystemer og betalingssystemer operert av idrettslaget, som Klubbadmin, Minindrett, Vipps m.fl.

 

Informasjon innhentes og håndteres i overensstemmelse med bestemmelsene i GDPR (General Data Protection Regulation), den nye personvernsforordningen i EU som trådte i kraft i 2018.

 

Personopplysninger som samles inn og lagres:

–      Navn

–      Kontaktinfo (som epost, postadresse, telefonnummer)

–      Fødselsdato og kjønn

–      Hvilke medlemskap medlemmet er tilknyttet (idrett, gren mv.)

–      Familierelasjoner

–      Faktura- og betalingshistorikk

 

Hvordan informasjon innhentes?

Vi samler inn opplysninger gjennom skjemaer på våre nettsider og i registreringsskjema i andre elektroniske verktøy. Skjemaer kan være innmeldingsskjema, påmeldingsskjema til aktiviteter, innsamling av kontaktinfo på lister, epost osv.

 

Formålet med informasjonen som innhentes

–      Administrasjon av klubbens medlemmer og aktiviteter

–      Medlemsservice

–      Administrere påmeldinger, betalinger mv

–      Følge opp lisenser, forsikringer mv

 

Hvem behandler informasjonen?

Tilgang til personopplysninger er tilgangsstyrt. Ansatte og frivillige som har behov for tilgang til data for å kunne utføre sitt verv får tilgang etter behov. Tilganger slettes når behovet er opphørt. Personer utenfor idrettslaget gis ikke tilgang til personopplysninger. Unntaket for dette er representanter for systemeiere som nevnt i punktet under, for å ivareta support mv.

 

Av tredjeparter deles informasjon kun med overordnede ledd i idretten som NIF i forbindelse med forsikringssaker knyttet til idrettens skadeforsikringer. Ingen andre tredjeparter får tilgang til personopplysninger.

 

Hvor lagres informasjonen?

Innhentet informasjon lagres i medlemssystem Klubbadmin. 

Eposter lagres i kommunikasjonssystemet og brukes til medlemskommunikasjon.

Fakturerings- og betalingshistorikk lagres i betalingssystemet via Klubbadmin. 

Kontaktinfo legges inn i SportsAdmin og Eqtiming ved lisensregistrering.

Kontaktinfo for styremedlemmer legges inn i KlubbAdmin.

 

Hvordan slettes opplysningene?

Informasjon kan slettes på oppfordring fra medlem.

 

Utlevering av informasjon til tredjepart

Personopplysningene deles ikke med utenforstående, kommersielle tredjeparter. Heller ikke klubbens sponsorer gis tilgang til medlemmers kontaktinfo. For deling av informasjon innenfor idrettens medlemssystemer, se ovenfor.

 

Rettigheter

Som medlem og bruker av IT-systemene våre har du rett til å kreve innsyn i person-opplysningene som vi behandler om deg og hvordan de behandles. Du kan også kreve retting, sletting og begrensninger i behandlingen av personopplysninger i henhold til person-opplysningsloven. Dersom du mener at vi ikke har overholdt dine rettigheter i henhold til personopplysningsloven, har du rett til å klage til den aktuelle tilsynsmyndigheten. Dette gjøres ved å sende klage til Datatilsynet, kontaktinformasjon er tilgjengelig på www.datatilsynet.no.

 

Kontaktinformasjon

sirmaidrettslag@hotmail.com

Sirbmá-Sirma IL, Luohkká 56, 9826 Sirbmá

 

(vedtatt av styret i sak 06/21, 15.01.21, oppd. 19.01.21)