Refusjoner/dekning for medlemmer / Lahttuide

 
          Dekning av utgifter til deltakelse i konkurranser og samlinger mv.
          (vedtatt av styret 03.07.12, sak 26/12, sist endret 28.09.22)
 
 1. Startkontingenter : Sirbmá-Sirma IL dekker for billigste startkontingent i alle typer konkurranser for alle aktive utøvere innen sykling, langrenn, friidrett, løping, triatlon mv. Det forutsettes at utøveren er (betalende) medlem i idrettslaget. Utøveren ordner og betaler selv lisens. Påmeldt men ikke startet (DNS), refunderes ikke, med unntak av sykdom som dokumenteres med legeerklæring.
 2. Reiseutgifter til konkurranser ; For aktive under 20 år og heltidsstudenter under 27 år dekkes også reiseutgifter på billigste måte. Av bilutgifter dekkes kr 1,50 pr km pr bil med aktiv og kr 0,75 pr km pr barn/ungdom/student. For tilhenger dekkes kr 1,00 pr km. Av opphold (overnatting og kost) dekkes kr 300 pr døgn (ulegitimert) pr ungdom/student. Det kan etter avtale også dekkes for reise- og oppholdsutgifter (som ovenfor) for lagleder/støtteapparat. Flybilletter dekkes med 1/3 egenandel.

  NC/NM-deltakelse: For aktive som deltar i konkurranser på Norges Cup og NM dekkes reiseutgifter på billigste måte samt inntil kr. 750,- for losji og kost pr døgn. Bruk av bil godtgjøres med 2 kr pr km og 0,50 kr pr passasjer (aktiv og/eller støtteapparat), maks kr. 3 pr km. Dette kan også gjelde for deltakelse i andre større konkurranser, men må avtale på forhånd.

  Lagleder/støtteapparat kan etter avtale få dekt reiseutgifter etter samme ordning. For å oppnå støtte som NC/NM-utøver kreves deltakelse i min. 2 rittarr. årlig. Tellende rittarr er NM, NC, RM el Mange konkurranser har flere priser på startkontingenter, avhengig av når man melder seg på. Klubben dekker for billigste startkontingent. 2 NM, NC, RM el

 3. Treningssamlinger : Samlinger som laget selv organiserer dekkes med inntil 70% av reiseutgiftene for unge aktive under 20 år/studenter under 27 år/NC-NM-aktive, max. kr. 3.500 pr utøver. Oppholdet dekkes med en del egenandel, opptil 1/3. De som er påmeldt samling og ikke møter, må betale klubbens utgifter i sin helhet (evt ikke refunderbare reiser, opphold og lignende). I tillegg kan laget dekke for egen organiserte treningssamlinger, fortrinnsvis for NC/NM utøvere, som dekkes med kr. 400 (ulegitimert) pr. samlingsdøgn i reise- og oppholdsutgifter til gjennomføring av treningssamlinger max. kr. 20.000 pr utøver pr kalenderår. Treningen på samlingen må dokumenteres.

  Øvrige samlinger i klubbens regi enn samlinger for 15 år tom. jr. og NC/NM-aktive, dekkes iht. pkt. 2 Reiseutgifter til konkurranser.

 4. Støtte til kjøp av sykkel : Støtte til kjøp av sykkel for aktive under 20 år, heltidsstudenter under 27 år og NC/NM-syklister : inntil 50%, max. kr. 7.500 fra vår samarbeidspartner Intersport-Tana og maks kr. 5.000 fra andre. Støtte innvilges ikke til den første sykkelen. Ved videresalg av sponsede sykler (av laget) oppfordres til å formidle salget til lagets medlemmer først. Støtte til kjøp av annet sportsutstyr kan vurderes etter søknad, min. pris/kostnad kr. 4.000.
 5. Skade, forsikring mv .: Sirbmá-Sirma IL er ikke ansvarlig for skade, tyveri mv. av sykler og utstyr. Alle aktive har selv ansvaret for sitt utstyr, og oppfordres til å verdi-forsikre dyresykler og dyrt utstyr.
 6. Utlån av rekrutteringssykler : Barn og unge kan låne sykkel til bruk på trening og i ritt. Foreldre/foresatte skriver under på utlånsskjema hvor de forplikter å vedlikeholde sykkelen (slitedeler betaler klubben) og oppbevare sykkelen forsvarlig samt at evt skade, tyveri el. dekkes av husstandens innboforsikring.
 7. Konkurranseklær : Aktive med helårslisens under 20 år og heltidsstudenter under 27 år får dekt konkurranseklær på opptil kr. 2.000 av klubben pr år. Barn og unge under 18 år som minimum deltar i 1 konkurranse – fortrinnsvis eget – får dekt for kr. 500 (ikke krav om helårslisens). NC/NM-aktive får dekt 2 sykkelskjorter og –shorts, 1 tempodrakt, 1 jakke og 1 vest samt andre mindre profileringsklær/artikler etter avtale. Dekning av konkurranseklær for andre kan vurderes etter søknad.
 8. Trenerutgifter : Etter avtale med klubben kan det dekkes for utgifter til personlig trener.
 9. Utbetaling etter innsendt krav : Alle utgiftene – også startkontingenter og sykkelklær – dekkes etterskuddsvis på grunnlag av regning med vedlagte kvitteringer. Regninger sender inn fortløpende, også startkontingenter, og helst innen 1 måned etter avsluttet aktivitet/innkjøp. Utlegg, regninger etter 1. desember for gjeldende kalenderår utbetales ikke, med unntak av utlegg fra 1. -31. desember, her er fristen 2. januar påfølgende år.
 10. Aktive bidrag til klubben ; Det forutsettes at unge aktive og NC/NM-aktive som får dekt utgifter iht. dette reglementet bidrar tilbake til klubben i form av dugnader som loddsalg, frivillig på ulike arrangementer, våre anlegg eller i folkebad.
For dekning av utgifter iht. dette reglementet tar forbehold om lagets økonomi, og det forutsetter at alle som søker om støtte har betalt medlemskap og kjøpt helårslisens i inneværende år (pkt. 2, 3, 4 og 7) og bruker klubbens klær og navn i konkurransene.
 
Bruk regningsskjemamal fra oss for refusjon av utgiftene.