Om oss

Sirbmá-Sirma IL ble stiftet 18. februar 1956 og vårt formål er å drive idrett organisert i Sámi valáštallanlihttu/Samisk idrettsforbund (SVL) og Norges idrettsforbund.

Vårt arbeid skal preges av frivillighet, demokrati, lojalitet og likeverd. All idrettslig aktivitet skal bygge på grunnverdier som idrettsglede, fellesskap, helse, ærlighet og sámevuohta; fremme samisk kultur og språk 

Org.nr: 983344399

Medlemsskap 2023:
Familie: kr 400
Enkeltmedl./aktiv: kr 200
Pensjonister/trygdede: kr 100
 
 
Innmelding og betaling skjer gjennom www.minidrett.nif.no
Ved problemer eller behov for hjelp send epost til sirmaidrettslag@hotmail.com  eller ring medlemsansvarlig Synnøve Solbakk  på tlf 95803133 
 
Kontonr til Sirma IL: 4944 20 43263  Sparebank 1 Nord Norge
IBAN:NO28 4944 2043 263 BIC/SWIFT-adresse: SNOWNO22xxx
 
Vipps: 783282 (NB NYTT NUMMER)
Vedtekter/lov (sist endret 04.12.19)
 
 
 
Reglement for dekning av utgifter ifbmidrettsaktivitet,sist endret 15.01,24. Regninger, utlegg m.v sender til sirmaidrettslag@hotmail.com FORTLØPENDE. bruk dette skjema:
 
Vår fakturaadresse for leverandører:
Sirbmá-Sirma IL
Luohkká 56
9826 Sirbmá
 Vi foretrekker fakturaer tilsendt på epost til: sirmaidrettslag@hotmail.com
 
Styret 2023:
Monica Balto Anti, leder 
tlf. 41264148, sirmaidrettslag@hotmail.com
Agnar Varsi, nestleder 
tlf: 47652864
per Ove Måsø, styremedlem
tlf. 91398448
Lone Johanne Reisænen Nilssen, styremedlem 
Synnøve Solbakk, styremedlem (sekretær) 
tlf. 95803133
 
Varamedlemmer: 
1. Leif Varsi
2. May Synnøve Trosten
3. Erlend Skippervik Sætre
 
Anleggs-og aktivitetsgruppe:
Tor Asle Varsi (leder), tlf. 95847827, epost
Leif Erik Varsi
Monica Balto Anti
 
Sykkel- og triatlongruppa: 
Lone Johanne Reisænen Nilssen(leder), tlf. 93438579,epost
Stein Joks
Kjell-Magne Iversen
 
Sirbmá-Sirma ILs representant i styret til Sykkelregion Nord: 
Martine A. Joks
 
Friidrettgruppa:
Tom Hansen(leder), tlf 94818224, epost
Kaisa Hjelløkken
Jørvin Dervola
 
SVN-gruppa:
Lise Marianne Johansen (leder), tlf +4741273845, epost
Kjell-Magne Iversen
Signe Trosten
 
Sirpmá mokten&dansun (cheer):
Benedicte Miklavžin (leder) tlf 40481686, epost
Kristine Stølen
Yngve Kollstrøm
 
Komitè for utdeling av hederstegn : Jan Helge Balto, Hans Ari B.Varsi og Karianne Bø
 

Kontrollkomite: Finn-Arne Bieski-Selfors (leder), Tormod Varsi, 
Yvonne Johannesen (vara)

Valgkomite: Espen Reisænen (leder), Camilla Kalliainen og Per Torleiv Ravna

 
(oppd. 11.04.2024)