Om oss

Sirbmá-Sirma IL ble stiftet 18. februar 1956 og vårt formål er å drive idrett organisert i Sámi valáštallanlihttu/Samisk idrettsforbund (SVL) og Norges idrettsforbund.

Vårt arbeid skal preges av frivillighet, demokrati, lojalitet og likeverd. All idrettslig aktivitet skal bygge på grunnverdier som idrettsglede, fellesskap, helse, ærlighet og sámevuohta; fremme samisk kultur og språk 

Org.nr: 983344399

Medlemsskap 2022:
Familie: kr 400
Enkeltmedl./aktiv: kr 200
Pensjonister/trygdede: kr 100
 
 
Innmelding og betaling skjer gjennom www.minidrett.nif.no
Ved problemer eller behov for hjelp send epost til sirmaidrettslag@hotmail.com  eller ring medlemsansvarlig Synnøve Solbakk  på tlf 95803133 
 
Kontonr til Sirma IL: 4944 20 43263  Sparebank 1 Nord Norge
IBAN:NO28 4944 2043 263 BIC/SWIFT-adresse: SNOWNO22xxx
 
Vipps: 783282 (NB NYTT NUMMER)
Vedtekter/lov (sist endret 04.12.19)
 
 
Dekning av utgifter i fbm konkurranse og treningssamlinger mv., sist endret 28.09.22. Regninger, utlegg m.v sender til sirmaidrettslag@hotmail.com FORTLØPENDE. bruk dette skjema:
 
Vår fakturaadresse for leverandører:
Sirbmá-Sirma IL
Luohkká 56
9826 Sirbmá
 Vi foretrekker fakturaer tilsendt på epost til: sirmaidrettslag@hotmail.com
 
Styret 2023:
Monica Balto Anti, leder 
tlf. 41264148, sirmaidrettslag@hotmail.com
Agnar Varsi, nestleder 
tlf: 47652864
per Ove Måsø, styremedlem
tlf. 91398448
Lone Johanne Nilssen, styremedlem 
Synnøve Solbakk, styremedlem (sekretær) 
tlf. 95803133
 
Varamedlemmer: 
1. Leif Varsi
2. May Synnøve Trosten
3. Erlend Skippervik Sætre
 
Anleggs-og aktivitetsgruppe:
Tor Asle Varsi (leder), tlf. 95847827, torvarsi@yahoo.no
Leif Erik Varsi
Monica Balto Anti
 
Sykkel- og triatlongruppa: 
Per Torleiv Ravna (leder), tlf. 41935756, ptravna@hotmail.com
Marianne Balto
Stein Joks
 
Sirbmá-Sirma ILs representant i styret til Sykkelregion Nord: 
Martine A. Joks
 
Friidrettgruppa:
Camilla Kalliainen  (leder), camkall@hotmail.com
Ole Henrik Somby
Piera Niilllas Tobiassen
 
SVN-gruppa:
Lise Marianne Johansen (leder), tlf +4741273845, l-marjoh@online.no
Kjell-Magne Iversen
Vidar Johansen
 
 

Kontrollkomite: Tom Hansen (leder) og Tormod Varsi, vara: Yvonne Johannesen.  

Valgkomite: Espen Reisænen (leder), Kari Anne Bø og Kjell-Magne Iversen.

 
(oppd. 22.03.2023)