FOLKEBAD - Rutiner og regler for adferd

Sirbmá-SirmaIL arrangerer folkebad hver onsdag kl 18-21 i svømmehallen i Tana bru. 

Pris : 70 kr for voksne og 50 kr for barn/honnør.
Vi tar både kontanter, kort og vipps.
 
Vi tilbyr salg av klippekort for onsdagsbad