Årsmøte 2023

Velkommen til årstmøtet for Simra Idretslag. Sirma Grendehuhs 23. februar kl. 18.00.