Årsmøtet for Sirbmá-Sirma idrettslag avholdes 21.mars kl 18:00 på Sirma grendehus

 
Medlemmer som har saker de ønsker å få behandlet på årsmøtet bes sende sak til  styret  på epost sirmaidrettslag@hotmail.com
Frist for innsending av saker for behandling er 07.03.24