Ordfører Helga Pedersen inviterte våre Arctic Winter Games (AWG) skiløpere 6. mars til lunsj og markering av deres deltakelse i AWG i Wood Buffalo, Alberta i Canada 28. januar til 4. februar i år. 

Våre deltakere/skiløpere i Sápmis tropp til AWG var Julie Johansen Trosten, Petter og Ingvar Dervola Johansen. I tillegg var Vidar Johansen med i støtteapparatet som skismører. 

Våre ungdommer har prestert veldig bra og har vært gode ambassadører for Sápmi, kommunen og idrettslaget. I tillegg til prestasjoner og medaljer i alle valører har de «sekken» full av opplevelser i møte med andre urfolksungdommer og grener. 

Ordføreren var full av lovord om ungdommenes AWG deltakelse og deres videre satsing. Hun ga også kr. 1.000 pr ungdom til idrettslaget og vi skal finne på noe som kommer utøverne til gode. Takk til Helga og kommunen for en fin markering av fine ungdommer. 

På markeringen deltok Synnøve fra styret og Lise Marianne som leder av Sirma ILs SVL-gruppe. 

Vi ønsker Ingvar, Julie og Petter lykke til med videre skisatsing og god tur til SM i Kautokeino 31.03-01.04🙂