Våre AWG-23 ungdommer

Ordfører Helga Pedersen inviterte våre Arctic Winter Games (AWG) skiløpere 6. mars til lunsj og markering av deres deltakelse i AWG i Wood Buffalo, Alberta i Canada 28. januar til 4. februar […]

På ski i Sirbmá

I Bygda Sirbmà finner du gode skiløyper for tur og trim.
Lysløypa er den første vi kjører opp når vinteren starter, og er spesielt populær i mørketiden.