Medlemmer:

Vil dere søke på refusjoner/dekninger for medlemmer så ser dere vårt reglement her: https://www.sirbma.no/lahttuidefor-medlemmer/ For søknad om refusjon/dekning av reiseutgifter til konkurranser eller startkontigenter må dette skjema benyttes: alle søknader […]