Vil dere søke på refusjoner/dekninger for medlemmer så ser dere vårt reglement her:

https://www.sirbma.no/lahttuidefor-medlemmer/

For søknad om refusjon/dekning av reiseutgifter til konkurranser eller startkontigenter må dette skjema benyttes:

alle søknader sendes til sirmaidrettslag@hotmail.com

Vi ønsker gjerne også tilsendt bilder fra deres konkurranser om vi får benytte dem i våre plattformer 🙂