Sirpmá VS lea Čorgaš badjeolbmuiguin šiehtadan ahte eat vuoje grillabartarieggá láhttu ovdal go bohccot leat johttán guovllus. Mii dieđihat go láhttu fas lea vuddjon ja rahppon. Doaivut ahte dása lea áddejupmi. Čuovgaláhttu gal vuoddjo numo dábáláččat ja go lea dálki dasa.

Sirbma IL har avtale med reinbeitedistrikt 9, Čorgaš om å ikke kjøre grillhytterunden når det er rein i området. Løypa vil derfor ikke bli kjørt før reinen har forlatt området. Vi kommer med kunngjøring når løypa igjen er åpen. Håper på forståelse for dette. Lysløypa derimot blir fortsatt kjørt og tråkket når været tillater det.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *