Jahkečoahkkin dollon – buorre mokta joatkka bargui. Monica Balto Anti joatká jođiheaddjin ja Agnar Varsi sadjásaš jođiheaddjin, ja olles stivra joatká. Veaháš rievdadusat joavkkuin – gč vuolábealde – ja bures boahtin min ođđa jovkui: Sirpmá mokten&dánsun (cheer) 😍

Årsmøtet vell gjennomført, og vi kan rapportere om god stemning og godt pågangsmot til nye idretts- og folkehelsehøyder 🏃🏽‍♀️🚴🏻‍♂️🏊🏻‍♂️⛷️🏋️‍♂️🤸🏽‍♀️

Monica Balto Anti og Agnar Varsi fortsetter som leder og nestleder, og resten av styret fortsetter også.

Litt endringer i noen av gruppene.

Rustet/Anleggsgruppa Sirbmá: Tor Asle Varsi, (leder) Leif Erik Varsi, Monica Balto Anti.

Bođuvaláštallan/Friidrettsgruppa: Tom Hansen (leder) Kaisa Hjelløkken, Jørvin Dervola.

Sámi valáštallan-joavku:Lise Marianne Johansen(leder), Kjell-M Iversen, Signe Trosten.

Sihkkel&triatlon: Lone Johanne Nilssen (leder), Stein Joks, Kjell-M Iversen.

Ii das galle/ Og ikke minst, velkommen til vår nye aktivitet og gruppe:

Sirpmá mokten&dánsun (cheer):Benedicte P. Miklavžin(leder), Kristine Stølen, Yngve Kollstrøm.

Giitu buori barggu ovddas didjiide geat ehpet joatke joavkostivrrain. / Takk for innsatsen til avtroppende utvalgsledere/medlemmer Camilla Kalliainen, Piera Niillas Tobiassen, Ole Henrik Somby, Marianne Balto, Per Torleiv Ravna og Vidar Johansen.

Her kan du lese Årsmøteprotokoll for årsmøtet som ble avholdt 21.03.24

Vi har oppdatert kontaktopplysninger til laget og gruppene her: Om oss – Sirbmá VS (sirbma.no)

Vi er nå godt i gang med idrettsrådet og påminner gamle og nye medlemmer om våre Trygge rammer – for at alle skal ha mulighet til å utøve idrett trygt