Polaris Grand Prix sykkelritt
19.-20. juni 2020 i Sirbmá, Tana
Her er resultater og anna info.
Resultater: 
Fellesstart og gateritt 20. juni 2020
Tempo 19. juni 2020 

 
Startlister:
Fellesstart, også gateritt (8-12 år)
Tempo fredag 19. juni fra kl. 18. Merknad: Vi har slått sammen noen klasser pga få deltakere i hver klasse. 

Rittprogrammet 
 
Startliste - tempo 19. juni - 27 deltakere (noen klasser er slått sammen)
 
Til frivillige: Oversikt over oppgaver og frivillige (oppd. 19.06 kl. 9, endr. fra lista 18.6 markert i turkis)
 
 
Anna info: 
 
Viktige kontaktpersoner: 
Rittleder og sikkerhetsleder: Marianna Balto, tlf. 48063358
 
Sekretariat:
Sirbmá (begge dager): Britt Somby, tlf 48115269 og Mette Anti Gaup, tlf. 95280369
Rustefjelbma (lørdag): Liss-Ellen Ramstad, tlf. 95809451

Dommer:
Lørdag - Monica Balto Anti, tlf. 41264148
Søndag - Mette Anti Gaup, tlf. 95280369
 
Sanitet - førstehjelp: Anja Somby, tlf. 46969096
 
Masterbiler (lørdag):
Sirma-Ifjordfjellet: Roald Hansen, tlf. 40066283
Rustefjelbma-Ifjordfjellet: Ole Sabbasan, tlf. 47945294

Oppsamlingsbil: Kjell-Magne Iversen, tlf. 95426309
 

Smittevernregler

   Hold avstand – min. 1 m ved start og mål, og unngå å være mange samlet i grupper (max 20, gjerne mindre enn 10). 


   Alle får utdelt tøy-starnr som festes på ryggen. Ta med egne sikkerhetsnåler (3-4). 


   Ingen utstyrskontroll, kun stikkprøver.

   Ingen startere, alle starter med en fot i bakken – også tempo.


   Tempo: Ved passering av annen rytter i rittet, hold minst 2 meters avstand sideveis avstand.
Etter 1 km skal den innhentede rytteren sykle minst 25 m bak den andre. 


   Ikke tillatt med langing. 


   Ikke tillatt med teknisk service, kun førstehjelp og oppsamlingsbil. Ryttere som får tekniske problemer de ikke klarer å ordne selv må bryte rittet. 


   Ryttere kan ikke stoppe og hjelpe andre ryttere. Evt. problemer eller skader må meldes til funksjonærer. Ved livstruende skader er enhver pliktig å hjelpe. 


   Ikke tillatt med premiesermoni. Premier overleveres ved målgang, evt ettersendes

   Ikke tillatt med garderober. 


   Ikke tillatt med kafé/servering. 


   Ryttere oppfordres til å reise hjem så raskt som mulig etter målgang. Ryttere må selv ordne transport til start og fra mål.

 

Oppdatert 21.06.2020
Untitled Document