Om oss

Sirbmá IL ble stiftet 18. februar 1956 og vårt formål er å drive idrett organisert i Sámi valáštallanlihttu/Samisk idrettsforbund (SVL-N) og Norges idrettsforbund.

Vårt arbeid skal preges av frivillighet, demokrati, lojalitet og likeverd. All idrettslig aktivitet skal bygge på grunnverdier som idrettsglede, fellesskap, helse, ærlighet og sámevuohta; fremme samisk kultur og språk 

Org.nr: 983344399

Medlemsskap 2017:
Familie: kr 400
Enkeltmedl./aktiv: kr 200
Pensjonister/trygdede: kr 100
Støttemedlemmer: kr 100 

Innmelding og betaling skjer fortrinnsvis gjennom www.minidrett.nif.no
Alternativt send epost til sirmaidrettslag@hotmail.com med navn, adresse, tlfnr, epostadresse og fødselsdato. 
 
Kontonr til Sirma IL: 4944 20 43263 
Vipps GO : 106542 106542

Vedtekter/lov  
Årsmelding 2016, med vedlegg 1 løp-deltakelse og 2 rittdeltakelse
Organisasjonsplan 2017 
Budsjett 2017 og regnskap for 2016
 
 
Dekning av utgifter i fbm konkurranse og treningssamlinger m.v. (tidl. sykkelreglement), sist endret 01.12.15. Regninger sender til erke@lagadus.org
Sykkellisens
 
Styret 2017:
Monica Balto Anti, leder 
tlf. 41264148, sirmaidrettslag@hotmail.com
Britt Hjørdis Somby, nestleder 
tlf. 48115269,  bsombysolaas@gmail.com
Leif Erik Varsi, styremedlem
tlf. 91792513, leifvarsi@hotmail.com
Erke Solbakk, styremedlem (regnskap/kasserer) 
tlf. 41143967, erke@lagadus.org
Synnøve Solbakk, styremedlem (sekretær) 
tlf. 95803133, sjefsdutta@hotmail.com
 
Varamedlemmer: 
1. Leif Varsi
2. Jaana Walle
3. Sofie Guttorm

Anleggsgruppe:
Per Ove Måsø (leder), tlf. 91398448, pomaso@hotmail.com
Issát Ovllá Varsi
Trine Guttorm

Skigruppa: 
Stein Erik Anti
(leder), tlf. 91794228, steinras@hotmail.com
Leif Varsi
Åsá Márgget Anti

Sykkelgruppa: 
Per Torleiv Ravna
(leder), tlf. 41935756, ptravna@hotmail.com
Marianne Balto, tlf. 48063358, mabahen03@yahoo.no
Olav Verstad, tlf. 97773525, olav@vekst-kapro.no
 
Friidrettgruppa:
Tom Bengle-Hansen (leder), tlf 94818224, farmerboy82@hotmail.com
Ole Henrik Somby, tlf 41456161
Risten Somby, tlf. 95113248
Monica Balto Anti, tlf. 41264148, sirmaidrettslag@hotmail.com
 
Revisorer: Hege Persen og Jon Erland Balto

Valgkomite: Agnar Varsi (leder), Áike Niillas Selfors, Sandra Holm.


(oppdatert 03.04.2017)
Oppdatert 23.05.2017
Untitled Document