Om oss

Sirbmá-Sirma IL ble stiftet 18. februar 1956 og vårt formål er å drive idrett organisert i Sámi valáštallanlihttu/Samisk idrettsforbund (SVL-N) og Norges idrettsforbund.

Vårt arbeid skal preges av frivillighet, demokrati, lojalitet og likeverd. All idrettslig aktivitet skal bygge på grunnverdier som idrettsglede, fellesskap, helse, ærlighet og sámevuohta; fremme samisk kultur og språk 

Org.nr: 983344399

Medlemsskap 2020:
Familie: kr 400
Enkeltmedl./aktiv: kr 200
Pensjonister/trygdede: kr 100
Støttemedlemmer: kr 100 

Innmelding og betaling skjer fortrinnsvis gjennom www.minidrett.nif.no
Alternativt send epost til sirmaidrettslag@hotmail.com med navn, adresse, tlfnr, epostadresse og fødselsdato. 
 
Kontonr til Sirma IL: 4944 20 43263  Sparebank 1 Nord Norge
IBAN:NO28 4944 2043 263 BIC/SWIFT-adresse: SNOWNO22xxx
 
Vipps GO : 106542 106542

Vedtekter/lov  (sist endret 04.12.19)
Årsmelding 2019 Jahkedieđáhus
Organisasjons-/handlingsplan 2020 Doaibmaplána
Budsjett 2020 Bušeahtta m/oktain regnskap 2019 rehketdoallu 
 
Dekning av utgifter i fbm konkurranse og treningssamlinger mv., sist endret 04.03.19. Regninger, utlegg m.v sender til sirmaidrettslag@hotmail.com FORLØPENDE.
Bruk dette skjemaet.
 
Styret 2020:
Monica Balto Anti, leder 
tlf. 41264148, sirmaidrettslag@hotmail.com
Agnar Varsi, nestleder 
tlf: 47652864, agvarsi@hotmail.com
Leif Erik Varsi, styremedlem
tlf. 91792513, leifvarsi@hotmail.com
Lone Johanne Nilssen, styremedlem
lonejn@hotmail.com
Synnøve Solbakk, styremedlem (sekretær) 
tlf. 95803133, sjefsdutta@hotmail.com
 
Varamedlemmer: 
1. Leif Varsi
2. May Synnøve Trosten
3. Ole Henrik Somby

Anleggs-og aktivitetsgruppe:
Per Ove Måsø (leder), tlf. 91398448, pomaso@hotmail.com
Tor Asle Varsi
Monica Balto Anti

Skigruppe:
Markus Heiberg (leder), markusheiberg@yahoo.no
Katrine Trane Nilsen
Agnar Varsi

Sykkel- og triatlongruppa: 
Per Torleiv Ravna
(leder), tlf. 41935756, ptravna@hotmail.com
Marianne Balto, tlf. 48063358, mabahen03@yahoo.no
Stein Joks, tlf 97689519, stein@joks.net
 
Sirbmá-Sirma ILs representant i styret til Sykkelregion Nord: 
Martine A. Joks,  martinejoks_97@live.no 
 
Friidrettgruppa:
Camilla Kallianne(leder), camkall@hotmail.com
Lise M. Johansen  
Johan A. Anti

Kontrollkomite: Øyfrid Hansen, Aud Varsi og Tom Hansen. 

Valgkomite: Målfrid Kitti, Liss Ellen Ramstad og Roald Hansen. 


(oppd. 19.01.21)

Oppdatert 19.01.2021
Untitled Document