Intern terminliste 2021
- 19.- 20. juni Polaris Grand Prix, Sirbmá, Deatnu-Tana: Tempo, gateritt for barn og fellesstart. Arr. Sirbmá IL. Info kommer. 
 
Andre aktuelle ritt:  
Norges Cup landevei
NM landevei 13.-20. juni, arr. Kristiansand CK
NM master landevei 26.-27. juni, arr. Rana CK


Vår interne rittkalender/terminliste er den aktivitetskalenderen vi budsjettert etter i hht vårt konkurranse- og samlingsreglement, og utover det må det søkes særskilt, og styret vil behandle søknadene i hht budsjettet. Med unntak av startkontingenter som dekkes (etterskuddsvis). Minner også om at for å få dekt utgiftene må de aktive sykle for Sirbmá-SirmaIL-sykkel, dvs. bruke klubbdrakt
 
BRUK DETTE SKJEMAET VED INNSENDING AV REGNING TIL KLUBBEN
 
(oppd. 24.01.2021)
Oppdatert 24.01.2021
Untitled Document