SIHKKELJOAVKU
Sykkelgruppa
Sykkelgruppa: 

Per Torleiv Ravna, tlf. 41935756, ptravna@hotmail.com
Marianne Balto, tlf. 48063358, mabahen03@yahoo.no
Olav Verstad, tlf. 97773525, olav@vekst-kapro.no
 
Møte i sykkelgruppa - referater
 
Sykkelgruppemøte 26.06.17 - referat
Sykkelgruppemøte 17.01.17 - referat
Sykkelgruppemøte 27.09.16 - referat 
Sykkelgruppemøte 06.04.16 - referat 
Sykkelgruppemøte 03.01.16 - referat 
Sykkelgruppemøte 27.08.15 - referat
Sykkelgruppemøte 05.05.15 - referat
Sykkelgruppemøte 24.02.15 - referat
Sykklegruppemøte 01.10.14 - referat
Sykkelgruppemøte 27.02.14 - referat
Sykkelgruppemøte 30.10.13 - referat
Sykkelgrupppemøte 06.08.13 - referat
Sykkelgruppemøte 21.06.13 - referat 
 
 
Medlemsmøter - referater:  
 
05.09.17 - referat (sykkel-medlemsmøte) 
16.11.16 - referat (sykkel-medlemsmøte) 
13.04.16 - referat (sykkel-medlemsmøte) 
06.10.15 - referat (sykkel-medlemsmøte)
18.05.15 - referat (sykkel-medlemsmøte)
12.11.14 - referat (sykkel-medlemsmøte)
15.05.14 - referat (sykkel-medlemsmøte)
08.11.13 - referat (sykkel-medlemsmøte) 
27.02.13 - referat (sykkel-medlemsmøte)
21.11.12 - referat (sykkel-medlemsmøte)
 
Oppd. 27.09.17

Oppdatert 27.09.2017
Untitled Document