Om oss

Sirbmá-Sirma IL ble stiftet 18. februar 1956 og vårt formål er å drive idrett organisert i Sámi valáštallanlihttu/Samisk idrettsforbund (SVL-N) og Norges idrettsforbund.

Vårt arbeid skal preges av frivillighet, demokrati, lojalitet og likeverd. All idrettslig aktivitet skal bygge på grunnverdier som idrettsglede, fellesskap, helse, ærlighet og sámevuohta; fremme samisk kultur og språk 

Org.nr: 983344399

Medlemsskap 2019:
Familie: kr 400
Enkeltmedl./aktiv: kr 200
Pensjonister/trygdede: kr 100
Støttemedlemmer: kr 100 

Innmelding og betaling skjer fortrinnsvis gjennom www.minidrett.nif.no
Alternativt send epost til sirmaidrettslag@hotmail.com med navn, adresse, tlfnr, epostadresse og fødselsdato. 
 
Kontonr til Sirma IL: 4944 20 43263 
Vipps GO : 106542 106542

Vedtekter/lov  
Årsmelding 2018 Jahkedieđáhus
Organisasjons-/handlingsplan 2019 Doaibmaplána
Budsjett 2019 Bušeahtta m/oktain regnskap 2018 rehketdoallu 
 
Dekning av utgifter i fbm konkurranse og treningssamlinger mv., sist endret 04.03.19. Regninger, utlegg m.v sender til sirmaidrettslag@hotmail.com FORLØPENDE.
 
Styret 2019:
Monica Balto Anti, leder 
tlf. 41264148, sirmaidrettslag@hotmail.com
Ole Henrik Somby, nestleder 
tlf. 41456161 olehsomby@gmail.com
Leif Erik Varsi, styremedlem
tlf. 91792513, leifvarsi@hotmail.com
Erke Solbakk, styremedlem (regnskap/kasserer) 
tlf. 41143967, erke@lagadus.org
Synnøve Solbakk, styremedlem (sekretær) 
tlf. 95803133, sjefsdutta@hotmail.com
 
Varamedlemmer: 
1. Leif Varsi
2. Jaana Walle
3. May Synnøve Trosten

Anleggsgruppe:
Per Ove Måsø (leder), tlf. 91398448, pomaso@hotmail.com
Issát Ovllá Varsi
Trine Guttorm

Vinteridrett Sirbmá: 
Aila Marita Varsi (leder)
Leif Varsi
Juhán Anti

Sykkel- og triatlongruppa: 
Per Torleiv Ravna
(leder), tlf. 41935756, ptravna@hotmail.com
Marianne Balto, tlf. 48063358, mabahen03@yahoo.no
Stein Joks, tlf 97689519, stein@joks.net
 
Sirbmá-Sirma ILs representant i styret til Sykkelregion Nord: 
Olav Verstad (styremedlem), tlf. 97773525, olav@vekst-kapro.no
 
Friidrettgruppa:
Tom Hansen (leder), tlf 94818224
Risten Somby, tlf. 95113248, ristensomby@yahoo.com 
Miriam H. Hellstrøm, tlf. 90795796

Revisorer: Øyfrid Balto Hansen og Aud Varsi.

Valgkomite: Agnar Varsi (leder), Målfrid Kitti og Liss Ellen Ramstad.


(oppdatert 07.03.2019)
Oppdatert 04.06.2019
Untitled Document